Echipamente pentru monitorizarea calității aerului

De la monitorizarea de particule, a gazelor cu efect de seră și a altor noxe și până la monitorizarea mirosurilor, putem furniza echipamentele necesare atât monitorizării continue cât și discontinue, după metode standardizate sau după metode echivalente, în mediu exterior sau interior, de la cele mai simple detectoare sau prelevatoare până la autolaboratoare sau sisteme complexe de monitorizare.

TehnoINSTRUMENT este, și în acest domeniu, partenerul unor furnizori de anvergură mondială, precum Ecotech, Opsis, Aeroqual, Scentroid, TSI.

  • Analizoare și detectoare gaze cu efect de seră și poluanți gazoși în aerul ambiental (CO2, H2O, CH4, NO, NO2, NOx, SO2, O3, CO, H2S, NH3, HCT, COV, BTX, HF, HCl, mercur, formaldehidă)
  • Analizoare continue de particule în aerul ambiental (pulberi totale, PM10, PM2.5, PM1)
  • Nefelometre
  • Numărătoare de particule
  • Sisteme de monitorizare continuă a camerelor curate
  • Odorimetre; echipamente pentru monitorizarea intensității mirosurilor
  • Echipamente de recoltare probe aer (prelevatoare) în vederea analizei de laborator a poluanților gazoși sau a pulberilor ambientale