ECHIPAMENTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MECANICII FLUIDELOR ȘI AL COMBUSTIEI

Procesarea imaginilor obținute cu ajutorul luminii laser permite investigarea oricărui tip de curgere (laminară, turbulentă, multi-fazică, la temperaturi înalte, sub sau super-sonică), cu rezoluții spațiale și temporale ridicate. Tehnicile de analiză imagistica (LIF, PIV, PLIF, împrăștierea luminii Raman sau Reyleigh) permit măsurarea unui număr mare de mărimi specifice mecanicii fluidelor sau combustiei.

  • Analiză imagistica de tip PIV, PLIF, LIF, împrăștierea luminii Raman sau Reyleigh
  • Determinarea câmpurilor de viteză, a distribuției de temperatură și a distribuției concentrației in medii lichide si gazoase, utilizate pentru analiza curgerii in jurul sau in interiorul diverselor obiecte/corpuri/structuri precum: clădiri, vehicule sau elemente ale acestora, tunele, diverse tipuri de instalații si echipamente (turbine, pompe, cilindrii, conducte , etc), structuri anatomice (inimă, vase de sânge, etc.)
  • Studiul curgerii bifazice sau multi-fazice, studiul dispersiei particulelor solide in medii lichide si gazoase
  • Studiul combustiei in motoarele cu ardere internă, în motoarele cu reacție și în instalațiile mari de ardere