• Începuturi

  TehnoINSTRUMENT IMPEX SRL este prezentă în România începând cu luna mai a anului 1997, având ca focus operațional echipamentele analitice de proces și de laborator.

  Intrarea pe piața furnizării de echipamente pentru monitorizarea calității mediului s-a realizat în anul 1999, prin consolidarea unui parteneriat cu firma ECM ECO Monitoring,  companie din Slovacia, cu acționariat american.

  Trecerea de la vânzarea de echipamente la vânzarea de soluții a fost realizată în anul 2000, an în care a fost  livrat primul sistem de monitorizare continuă a emisiilor de tip extractiv.

  În 2001, compania livrează către PETROM primul autolaborator de monitorizare a calității factorilor de mediu (aer, apă, sol).

  Anul 2002 a adus companiei participarea alături de OPSIS Suedia la proiectul Phare „Cross Border Air Monitoring Quality” Romania – Bulgaria.

  Primul proiect de anvergură al TehnoINSTRUMENT s-a derulat în 2003,  alături de ECM ECO Monitoring și a constat în livrarea a 25 de sisteme de monitorizare emisii și a unui autolaborator către fostul Sidex Galați (actualul ArcelorMittal Galați).

  Începând cu anul 2003, compania TehnoINSTRUMENT inițiază seria colaborarilor cu jucătorii importanți din industria cimentului. Primul dintre aceștia a fost Holcim, care a achiziționat patru sisteme de monitorizare continuă a emisiilor de tip in-situ DOAS, pentru cele trei fabrici ale Holcim de la acea dată. Au urmat, în 2005-2006, Lafarge (actual CRH Romania SA) și Carpatcement Heidelberg în 2007-2008.

 • Evoluție

  Anul 2006 a marcat demararea construcției unui nou sediu  al companiei, în Ploiești, str. Laboratorului nr. 31 B. Acesta a devenit operațional in 2007, fiind dotat corespunzător, adițional spațiilor destinate birourilor, cu laborator pentru service, atelier mecanic și magazii de depozitare a echipamentelor/materialelor.

  Dacă în 2006 numărul sistemelor de monitorizare continuă a emisiilor livrate și puse în funcțiune companiilor reprezentative pentru industriile petrolului și gazelor (rafinării, petrochimie), energetică (electrocentrale, termocentrale, unități din domeniul nuclear) se situa la 50, în 2014 numărul acestora depășea 200.

  Începând cu anul 2008, se materializează decizia strategică a companiei TehnoINSTRUMENT de pătrundere pe piețe externe, prin derularea primului proiect pentru IMSAT în Camerun. Au urmat colaborările cu Lafarge Moldova și Lafarge Ungaria.

 • Dezvoltare

  În anul 2012, compania a început să dezvolte noi strategii de piaţă, fiind vizate sectoarele complementare echipamentelor de monitorizare emisii gaze. Este anul în care TehnoINSTRUMENT livrează și pune în funcțiune primul sistem integrat de detecție gaze și incendiu, la OMV Petrom – Rafinăria Petrobrazi.

  2013 marchează consolidarea parteneriatului cu Siemens, acesta fiind anul în care TehnoINSTRUMENT devine, ca o recunoaștere oficială a capacităților și competențelor sale, “SIEMENS Solution Partner for Automation’’.

  Implicarea în activitatea de cercetare se materializează în 2014, an în care TehnoINSTRUMENT semnează primul proiect de cercetare comună cu INCDIE ICPE CA și Universitatea Politehnică București.

  În anul 2015, acționariatul TehnoINSTRUMENT a luat decizia strategică de întărire a liniei de business „Echipamente de laborator și cercetare”, prin lărgirea echipei aferente și prin semnarea de parteneriate cu noi furnizori.

  Pentru optimizarea proceselor, în 2015 se finalizează implementarea în compania TehnoINSTRUMENT a sistemului informatic integrat ERP-CRM-Project Management.  Adițional centralizării informațiilor la nivelul tuturor departamentelor companiei, sistemul informatic integrat asigură acuratețea gestionării datelor, promovarea celor mai noi echipamente și soluții, cel mai scurt timp de ofertare, urmărirea atentă a derulării contractelor, asigurarea resurselor umane și materiale în implementarea contractelor și a activităților de service.

  Pentru TehnoINSTRUMENT, procesul de vânzare nu se rezumă doar la instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor. Clienții nostri beneficiază de asistența activă a departamentului de service, atât în perioada de garanție, cât și de post-garanție.  Păstrarea unei relații de lungă durată cu clienții este asigurată și de calitatea serviciilor de suport sau mentenanță, activități ce duc la scăderea costurilor de operare, la creșterea profitabilității și la generarea unor noi oportunități, ca urmare a recomandărilor specialiștilor TehnoINSTRUMENT.

  Rigurozitatea, calitatea echipamentelor/serviciilor și respectarea cerințelor legale cu privire la protecția mediului, prevenirea poluării, protejării sănătății și securității angajaților TehnoINSTRUMENT au fost recunoscute prin certificările primite din partea organismelor de profil, respectiv atestarea de către INSEMEX Petroșani pentru realizarea de activități specifice de proiectare, montaj, întreținere și reparație echipamente utilizate în medii cu pericol de explozie, autorizarea IGSU pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, precum și certificările  ISO 9001, ISO 14001 și ISO 18001.

 • Prezent

  În anul 2016 a fost obținută documentația aferentă extinderii sediului actual, urmând ca spațiul destinat birourilor TehnoINSTRUMENT să se dubleze. Construcția va demara în anul 2017, extinderea sediului făcând parte din procesul amplu de adaptare a locaţiilor, pentru a oferi condiţii optime de desfăşurare a activităţii, TehnoINSTRUMENT fiind o companie aflată în plin proces de expansiune a forţei de vânzări.